Regnskabsprogrammer
NewCord Data har mange års erfaring med Concorde - nu MBS - C5, Navigator/Navision samt Mamut Stellar Pro.

NewCord Data kan tilbyde levering, implementering/tilretning af bestående regnskaber samt vedligeholdelse af programmerne. Desuden kan vi tilbyde introduktion, kursus samt daglig assistance ved problemer.

NewCord Data står gerne til rådighed med en uddybelse af programmerne samt tilbud.

Microsoft Business Solutions - C5

Økonomiløsningen der giver overblik

Microsoft Business Solutions-C5 er et modulopbygget system, som gør det nemt at komme i gang med grundlæggende økonomistyring. Systemet kan målrettes til et utal af brancher inden for service, handel/engros, håndværk og industri. Virksomhedens opgaver afgør, hvilke moduler der kræves, og tilpasninger kan ske helt ned på opgaveniveau. I den seneste version, C5 3.0, er det muligt at føre et komplet lønregnskab.

Du kan med andre ord sammensætte den løsning, der passer til din virksomhed og dens behov. I praksis starter du med en C5 grundpakke, som du bygger videre på.

Grundpakken indeholder:
  • Finansmodul med op til 300 finanskonti, kontoplan, fordelingskonti, ubegrænset antal kassekladder med selvstændige bilagsserier, 6 valgfrie beholdningskonti pr. kassekladde, fri oprettelse af finansperioder, konsolidering, individuel oprettelse af balanceudskrifter med valgfrit antal kolonner og beregning. Finansmodulet kan udvides med Intrastat, Listesystem, Valutastyring, Afdelingsregnskab og Budget. 
  • Debitormodul med salgsfakturering og op til 100 debitorer, kundekartotek, varelinie - eller slutrabat, aldersfordelt saldo pr. kunde, salgsfakturering, faktura med eller uden girokort, fakturering med bogføring direkte på debitor -og finanskonti, varefakturering med opdatering i lagermodul, automatisk udligning, registrering af poster fra kassekladde.
  • Kreditormodul med købsfakturering og op til 100 kreditorer, kreditorkartotek, aldersfordelt saldo, opdatering af varelager, automatisk udligning, angivelse af vare-og slutrabat, bilagsgodkendelse, elektroniske betalinger.
  • Lagermodul med op til 300 varenumre, lagerkartotek, flere salgspriser pr.vare, negativt lager, 4 lagermodeller, ubegrænset antal lagerkladder, lokationer. Lagermodulet kan udvides med Styklister, Rabatkartotek og Afgiftskartotek. 

Derudover kan Microsoft Business Solutions-C5 udvides med følgende tillægsmoduler:

  • Løn: Det er muligt at føre et komplet lønregnskab i C5. C5 Løn indeholder et personalekartotek, hvortil alle relevante lønoplysninger bliver knyttet. Der kan herfra bogføres løn til timelønnede, funktionærer mv. Lønmodulet er meget fleksibelt opbygget og giver mulighed for at tilrette lønberegninger præcis til din virksomhed.

  • Internet-handel: C5 kan udvides med tre prisvenlige eHandels moduler – eHandel I, II og III (eOrdremodtagelse, eButik, eForretning). Med en internetopkobling, en mailadresse og en e-postkasse kan du med C5 få alle fordelene ved internet-handel.
  • Ordre: Ordremodulet styrer og skaber overblik over tilbud, ordrer, leverancer, restorodrer og fakturering. Modulet giver mulighed for massefakturering og styring af pris og rabat pr. ordre, med direkte integration til Debitor, Finans og Lagermoduler. Ordremodulet indeholder ordrekartotek, ordrearkiv, ubegrænset antal ordreklasser og ordregrupper, tilbudsgivning og samlefakturering.
  • Indkøb: Indkøbsmodulet bruges til at styre og overskue rekvisitioner, leverancer og fakturaopdatering af varekreditorer. Bl.a. rummer modulet restordrestyring pr. lokation, ordrestyrede indkøb, udnyttelser af kreditorers rabatordninger og direkte indkøb til projekt. Indkøbsmodulet indeholder   indkøbskartotek, arkiv, bogføring af købsfakturering i Finans og Kreditor modulerne.
  • Projekt: Projektmodulet er et effektivt værktøj til styring af henholdsvis omkostninger, indkøb, indtægter og timer/antal på projekter. De stærke statistikværktøjer gør det muligt at se dækningsbidrag/-grad og foretage vareberegninger på skærmen. Projekt modulet indeholder projektkartotek, massefakturering, ajourføring af projektbeholdning i Finans, direkte driftsføring med angivelser af procentsats og ubegrænset antal projektgrupper.
  • Udveksling af data: Med ODBC modulet kan du udveksle data mellem Microsoft Business Solutions-C5 og eksterne programmer, så som Windows og Excel. Derved kan du bl.a. nemt lave brevfletning. Programmet rummer desuden en serie udviklingsværktøjer, som giver brugerne mulighed for at foretage tilpasninger overalt i standardprogrammet. Blandt de stærke generelle faciliteter i Microsoft Business Solutions-C5 er håndtering af flere regnskaber, transaktionssporing og kontering i 2 dimensioner, nemlig kontonummer og afdeling.
 

Mamut Stellar Office Pro - din virksomhedsløsning


Stellar Office Pro
er den komplette virksomhedsløsning, som er inden for økonomisk og operationel rækkevidde for de fleste.

Med Stellars lette og logiske tilgang til den daglige brug, byder systemet udover faciliteterne i Stellar Office Pro på valuta, sprog, styklister, rabatmatriks og afgiftstyring, o.s.v., alt på en nem og brugervenlig måde.

Du kanDu kanDu kan her se forskellen mellem regnskabsprogrammet Stellar Office og virksomhedsløsningen Stellar Office Pro:
Stellar Office kan udbygges med en række tillægsmoduler, som f.eks. Time/sagstyring, Abonnementsstyring, Grossist/Prisopdatering, Point-of-sales (Kasseapparatssystem).>
Køb Regnskabsprogram hos NewCord Data
Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til [webmaster@NewCord.dk].
Copyright © 2020[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:
20-02-202008-12-2022 22:56:30