Teleslyngeforstærker T130 - store stationære installationer op til 500m2 /18m

NewCord Audio's forstærkerserie TFM7MF er teleslyngeforstærkere, som er beregnet til kontinuerlig drift i store anlæg med fuld effekt efter seneste normer (DS/EN 60118-4:2015   400mA/m).

Ingen indjustering og betjening nødvendig.

Erfaringsmæssigt kan forstærkeren med en korrekt dimensioneret og lagt teleslynge samt normale bygningsforhold (ikke jernkonstruktioner med galvanisk forbindelse i indstøbte jernnet) dække op til 500m2 og med mindste side på max.18m. Med jern i bygningen kan dækningen blive anderledes.

Forstærkerne er konstrueret til at "drive" et stort teleslyngenet uden at kabelkapaciteter og andet får indflydelse på den daglige driftfunktionen. Balanceret udgang.  

Som standard er teleslyngeforstærkeren forsynet med et særligt forforstærkermodul til teleslynge. Dette modul sørger for at signalniveauet til effektforstærkeren altid er på max. til fuld udstyring uden klipning. Korrektion for jerntab muligt.

Effektforstærkermodulerne er forsynet med SCART stik for sammenkobling forstærkere. Normalt kobles teleslynge forforstærkerens indgang til et linieniveau på højttaleranlægget.

For at undgå at slyngens selvinduktion har for stor negativ virkning på den øverste grænse-frekvens i slyngen samt at kabelsamlinger medfører for store tab sat i relation til lave slyngeimpedanser, så er alle forstærkere hos NewCord Audio dimensioneret efter en belastnings-impedans på 1Ω jvnf. ”Beregninger og måling af feltstyrken for teleslyngeanlæg”, Laboratoriet for Teknisk-Audiologisk Forskning, Stig C. Dalsgaard 1972.

NewCord Audio’s teleslyngeforstærkeres teleslyngestrøm opgives derfor ved en belastning på 1Ω. Desuden opgives den maximale slyngestrøm som effektivværdi (RMS). Til beregning af felt-styrken giver disse værdier et langt mere realistisk resultat.


Teleslyngeforstærker type TFM7MF/T130
Tekniske specifikationer:

Effektforstærkermodul:
UDGANGSBELASTNING: ≥ 1 Ω
SLYNGESTRØM, max.: 12A RMS / 16,9A peak ved 1Ω
MONITORUDGANG: 8 Ω
FREKVENSOMRÅDE (ref. 1 KHz): 80 Hz – 7 kHz -3 dB
FORVRÆNGNING: ≤ 0,5%/1 kHz/THD/nom.effekt
FREKVENSKORREKTION (ref. 1 KHz): 80 Hz ±9 dB, 5 kHz ±9 dB
INDGANGE (on/off funktion):
styrke- og toneregulering 1.,2.,3. og 4.  
0,200 volt/20 kΩ (justerbar)
0,775 volt/20 kΩ
IND-/UDGANG (direkte): 0,775 volt/600Ω - ubalanceret
SIGNAL/STØJ:
Indgang 1.,2.,3.,4. (ubalanceret)
≥ 96 dB (Alle indgange belastet m/600Ω)
ÅBEN/LUK af INDGANGE: ≥ 12 volt DC
VU-METER (område): ÷30 dB ----> +6 dB (+6 dB ~ klipning)
NETTILSLUTNING: 230 volt, 50 – 60 Hz
FORBRUG: 220 VA
MÅL:
.
Bredde: 425 mm, Dybde: 375 mm
Højde: 133 mm (3HE/ rack), 142 mm m/ben
Forforstærkermodul:
LINE1:
.
Velegnet til signal fra f.eks. linieudgang på mixerpulte og forstærkere
Indgang: 50mV/10kΩ (AC1) ubalanceret
Forvrængning: ≤ 0,4%/1 kHz/30mV max. 0,3%/3,5V
S/N: ~ 73 dB
AGC regulering: 41 db max. Signalniveauændring <1,5 dB
Teleslyngeforstærker type TFM7MF/T130, pris excl. moms og fragt d.kr. 4.180,--

Obs! Vi er også til højttaleranlæg!
- tekniske spørgsmål og problemer hjælper vi gerne med!
Spørgsmål eller problemer vedrørende dette Websted skal sendes til al sendes til webmaster@NewCord.dk
Copyright © 2023[@NewCord.dk]. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest redigeret:  09-05-2024
22-06-2024 22:11:12